Tarieven en terugbetaling 

EERSTE CONSULT

€ 55

± 1 uur

Tijdens het eerste consult worden de verwachtingen afgetoetst en realistische doelen opgesteld. Uw voedings-en levensstijlgewoontes worden in kaart gebracht aan de hand van een voedingsanamnese. Bij de start hoort de opmaak van uw dossier. Daarbij worden ook een aantal metingen uitgevoerd zoals gewicht, lengte en buikomtrek.


Ik maak voor jou een persoonlijk voedingsschema op, rekening houdend met de gezonde voedingsprincipes en jouw huidige levensstijl. Algemene voedingsadviezen afstemmen op jouw maat is het doel.


Breng gerust een recente bloedananlyse mee en huidige medicatielijst indien je dit hebt.

OPVOLGCONSULTEN

€ 27,5

± 30 min.

Na een tweetal weken volgt een evaluatie. Afhankelijk van de problematiek kan dit ook langer zijn. Daarbij worden de moeilijkheden die je ervaarde aangekaart en gekeken of het huidige plan voldoet aan de wensen en hoe we eventuele problemen kunnen verhelpen.


De termijn tussen de consulten ligt doorgaans op een 3 à 4-tal weken. Afhankelijk van de nood aan opvolging en bijsturing kan dit individueel aangepast worden.

Tijdens de opvolgconsulten komen oa volgende zaken aan bod: productinfo, kritische beoordeling van het etiket, maaltijdplanning, tips bij restaurantbezoeken, bespreking gewichtsevolutie, persoonlijke bijsturing,...

Terugbetaling

ZIEKENFONDS

Alle mutualiteiten betalen terug bij een bezoek aan een erkend diëtist. Je kan documenten aanvragen bij je eigen mutualiteit of vraag me gerust meer info. Bij bepaalde mutualiteiten is een doktersvoorschrift vereist.

STARTTRAJECT DIABETES

Het ‘starttraject diabetes’ is een nieuw zorgmodel voor alle diabetes type 2 patiënten.
Hier heb je recht op 2 x 30 min. per kalenderjaar. 4 extra sessies educatie zijn mogelijk en worden volledig terugbetaald.

ZORGTRAJECT DIABETES

Het ‘zorgtraject diabetes’ is er voor diabeten die 1 of 2 insuline/incretine-injecties per dag krijgen of bij onvoldoende controle met maximale orale medicatie, waarbij de behandeling met insuline/incretine overwogen wordt.

Ook hier heb je recht op 2 x 30 min. dieetadvies. 5 sessies van 30 min. educatie worden per kalenderjaar volledig terugbetaald.

KINDEREN

Kinderen tussen 2-17 jaar hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling. 10 sessies verdeeld over een periode van 2 jaar worden aan een gunstig tarief aangeboden.

BETALING

Enkel contante betaling en payconiq zijn mogelijk. Betaling gebeurt op het einde van de consultatie.

AFSPRAAK MAKEN

Via telefoon, e-mail of via deze knop:


AAN HUIS

Consultaties aan huis zijn enkel mogelijk voor minder mobielen.
Indien de afstand minder dan 5 km bedraagt, wordt geen verplaatsingsvergoeding aangerekend.

ANNULATIE

Indien je verhinderd bent, gelieve dit tijdig (minimum 24u voordien) door te geven.
Dit kan telefonisch of per mail.
Zonder tijdige annulering wordt de consultatie aangerekend.